Samice statystyki dzieciobójstwa

Szczepieniowy przymus - Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz

  1. Szczepieniowy przymus - Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz

Jakkolwiek obecnie nie są zabijane kolejne dzieci dla pozyskania materiału biologicznego potrzebnego do produkcji szczepionek, korzystanie z tych linii komórkowych oznacza formalny i materialny ...